Varför TermoSense?

Lösningar som sparar pengar

Hur står det till med med dina kylutrymmen? När temperaturen i kyl- och frysutrymmen varierar mycket drar det extra energi och varornas hållbarhet minskar. Låt TermoSense göra en komplett revidering av dina kylanläggningar och hitta de ställen där just du kan spara pengar. TermoSense hjälper dig helt enkelt att optimera dina kyl- och frysanläggningars temperaturer så att det inte går åt mer energi än vad som behövs. 

Som du säkert vet, står frukt och grönt för cirka 10 % av omsättningen i en butik. En viktig faktor för att hålla nere kassationen för frukt och grönt är att hålla rätt fuktnivåer. Vi hjälper dig att kartlägga hur det står till i din butik så att du kan vidta de åtgärder som krävs för att optimera miljön så dina frukter och grönsaker alltid ser fräscha ut och håller sin vikt uppe.

TermoSense har tagit fram en vetenskaplig rapport om hur man med enkla medel kan minska svinn och öka kvalitet på frukt och grönt på ett hållbart sätt. Hämta hem den här.

Låt TermoSense se över dina anläggningar så hjälper vi dig till minskade elkostnader och kassation av varor. 

Några räkneexempel

1

Minskad kassation av livsmedel

 

Till vilket värde uppskattar ni att ni kasserar livsmedel?

2

Minskade energikostnader

 

Vad är er aktuella årskostnad för el?


Och hur mycket lägre temperatur håller ni under fastställda lagkrav?

 

Intresserad?