Referenser

Petra i sin butik ICA Supermarket Torgkassen i Uppsala.

ICA Supermarket Torgkassen

Petra Flygare driver ICA Supermarket Torgkassen i Uppsala.

På vilket sätt har du sparat pengar med TermoSense?

Genom att tidigt få larm om en disk håller fel temp kan vi undvika förstörda varor.

Har du sparat tid med hjälp av TermoSense? På vilket sätt?

Nu behöver jag bara mäta temp manuellt i diskarna en gång per månad och det sparar en hel del tid jämfört med att mäta och skriva in temperaturer 2 gånger per vecka.

Har du haft nytta av TermoSense i miljö och hälsosynvinkel?

Vid tex en misstänkt matförgiftning går det att gå tillbaka och se att varan förvarats vid rätt temperatur.

Vi påstår att TermoSense är tryggt och säkert, vad tycker du om det? Har du något exempel på när TermoSense har varit det för dig?

Det är absolut tryggt och säkert eftersom jag hela tiden kan se hur kyl och frysanläggningen fungerar och får larm när något inte är som det ska. Vid många tillfällen har vi hunnit flytta varorna från krånglande kyl- eller frysdiskar innan de blev förstörda.

Känner du att oron över maskinhaveri har minskat sedan systemet installerats?

Kompressorsensorerna ger bra information och larmar i tid om något går sönder så det känns tryggt.

Har det varit enkelt att lära sig hur allt fungerar?

Systemet är enkelt att hantera och att det är trådlöst gör det väldigt smidigt att flytta.

Hur har den löpande kontakten med TermoSense fungerat?

Kontakten med TermoSense fungerar mycket bra, med snabb återkoppling och support när det är något jag behöver hjälp med.

 

Jan i mejeridisken på ICA Supermarket i Bro.

ICA Supermarket i Bro

Jan Ceder har ICA Supermarket i Bro som han drivit sedan 2005. De är ca 20 anställda och har haft TermoSense systemet sedan i sommras.

På vilket sätt har systemet hjälpt dig och din personal?

Personalen är trygga med att matsäkerheten säkerställs. Under den varma sommaren har vi haft kontroll på tempen hela tiden. När servicekillar varit ute så har vi kunnat bistå dem med relevant information. Alla i personalen kan mycket enkelt ta fram historiska värden.

På vilket sätt känner du att oron över maskinhaveri har minskat sedan systemet installerats?

Maskinhaveri kan alltid hända oavsett om man har övervakning eller ej. Men vi har möjlighet att se om det är avvikande temperaturer som kan härledas till att en maskin eventuellt inte går som den skall. När vi har haft maskinavbrott eller haveri så har vi fått reda på det innan vi har behövt kassera några varor. TermoSense upptäcker eventuella maskinavbrott långt innan vi upptäcker det. Vilket gör att många gånger kan vi åtgärda problemen långt innan några varor behöver kasseras. Det känns som man ligger steget före jämfört med att inte ha ett tillförlitligt övervakningssystem. Att vara ägare till systemet gör att man har en bättre förhandlingssituation mot kylföretagen. Man kan enkelt se om deras åtgärder leder till förbättringar. Dessutom kan man ställa krav på hur maskinerna skall trimmas för en kostnadseffektiv drift.

På vilket sätt känner du att systemet har frigjort tid i vardagen för dig och din personal?

Egenkontrollen säkerställs på ett tryggt sätt. Man kan enkelt flytta sensorer om man vill få fler värden i en disk eller om man vill mäta temperaturen på andra ställen i disken.

Har det varit enkelt att lära sig hur allt fungerar?

Superenkelt!!

Hur har systemet påverkat dina elkostnader?

Vi har haft systemet lite för kort tid för att se några långsiktiga förändringar. Man kan ringa in problemen så att kylfirman kan på ett enklare sätt trimma systemet.

Kände du att installationen gick smidigt?

Installationen gick supersmidigt! På några timmar var allt installerat och klart vi kunde direkt se alla temperaturer i diskarna.

Hur har den löpande kontakten med TermoSense fungerat?

Allt har gått bra alla på TermoSense är kompetenta och serviceinriktade.

 

Thomas Djupenström utanför ICA Supermarket i Långshyttan

ICA Supermarket i Långshyttan

Thomas Djupenström driver ICA Supermarket i Långshyttan. Hans butik fick nyligen en hedervärd nationell utmärkelse för kvalitet och han har använt övervakningssystemet ifrån TermoSense under en längre tid.

På vilket sätt har systemet hjälpt dig och din personal?

Först och främst så innebär det en stor tidsbesparing. Jag har haft 3 olika övervakningssystem installerade i min butik sedan 1998. Det jag tycker är extra bra med det här systemet är bl a övervakningen av kompressorer, det skapar trygghet i vardagen att slippa oroa sig över kyl- och fryshaverier.

Du känner att oron över maskinhaveri har minskat sedan systemet installerats?

Ja, absolut. Nu när jag har övervakning på kompressorerna så får jag ju larmet direkt via SMS och kan logga in och titta hur det ser ut och vad som har hänt. Jag funderar helt enkelt inte längre på om diskarna går eller inte - Så trygg är jag.

Känner du att systemet har frigjort tid i vardagen för dig och din personal?

Givetvis blir det så. Man slipper ju att gå runt och manuellt kontrollera temperaturen i diskarna, det sparar många timmar. TermoSense gör egenkontrollen väldigt mycket smidigare helt enkelt.

Har det varit enkelt att lära sig hur allt fungerar?

Ja, installationen var hur smidig som helst. Undrar man över något är det bara att ringa, allting fungerar. Det är är faktiskt bara att tuta och köra!

 

Stig Wikblad driver ICA Supermarket i Säter.

ICA Supermarket i Säter

Stig Wikblad driver ICA Supermarket i Säter. Han har varit handlare i fem år och har 13 anställda. Stig fick systemet ifrån TermoSense installerat i butiken för 3 år sedan.

På vilket sätt har systemet hjälpt dig och din personal?

Det har gett mig trygghet, och underlättar egenkontrollen, automatiserar tråkiga arbetsmoment.

Känner du att systemet har frigjort tid i vardagen för dig och din personal?

Ja, i och med egenkontrollen, framförallt blir det mera exakt.

Hur har systemet påverkat dina elkostnader?

Positivt, data och mätvärden hjälper mig att inte ha kallare än nödvändigt.

Känner du att oron över maskinhaveri har minskat nu när systemet är installerat?

Ja, jag känner mindre oro, vi får tidiga signaler.

Har det varit enkelt att lära sig hur det hela fungerar?

Ja, det har varit lätt, systemet är användar-vänligt.

Kände du att installationen gick smidigt?

Jadå, sakerna är nästan klara när de kommer till mig, det är bara att sätta på plats.

Hur har den löpande kontakten med TermoSense fungerat?

Det har fungerat otroligt bra, bara positivt!

 

Anders, OKQ8 i Borlänge

OKQ8 i Borlänge

OKQ8 i Borlänge har haft TermoSense i sex år, och underhand byggt ut systemet så att även tvätten, GDS, reningsverk och oljeavskiljare inkluderats i systemet. Tre stationschefer har haft systemet under årens lopp, Anders är en av dem.

På vilket sätt har systemet hjälpt dig och din personal?

Det är fantastiskt att få meddelande när något går fel, även under helgerna. Vi får direkt en felindikation, t.ex. hade vi en fryskrasch, vi fick direkt indikation.

Känner du att systemet har frigjort tid i vardagen för dig och din personal?

Ja, det tycker jag. Jag behöver inte ha stenkoll. Det är även enkelt vid leveransen, otroligt behändigt.

Känner du att oron över maskinhaveri har minskat nu när systemet är installerat?

Oron finns alltid, men man får direkt en varning. Om en kompressor lägger av får vi direkt meddelande. Det är tryggt. Systemet räddar även tvätten direkt från sönderfrysning.

Har det varit enkelt att lära sig hur det hela fungerar?

Ja, det tycker jag. Ingenting är svårbegripligt. Enkelt och behändigt.

Hur har den löpande kontakten med TermoSene fungerat?

Väldigt bra, det enda jag behövde göra när jag tog över var att ändra till mitt telefonnummer. Sammanfattningsvis är jag fantastiskt glad i detta.

 

Intresserad?